Các ngày lễ ở Lithuania vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Lithuania cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Lithuania vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Lithuania
16 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
Lithuania
11 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
11 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
20 thg 3, 2022
Mùa
Lithuania
27 thg 3, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Lithuania
15 thg 4, 2022
Sự quan sát
Lithuania
16 thg 4, 2022
Sự quan sát
Lithuania
17 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
18 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
1 thg 5, 2022
Sự quan sát
Lithuania
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
Lithuania
21 thg 6, 2022
Mùa
Lithuania
24 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
24 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
6 thg 7, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
15 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
23 thg 9, 2022
Mùa
Lithuania
30 thg 10, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Lithuania
31 thg 10, 2022
Sự quan sát
Lithuania
1 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
2 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
21 thg 12, 2022
Mùa
Lithuania
24 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Lithuania
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Lithuania