วันหยุดในลิทัวเนียในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในลิทัวเนียปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในลิทัวเนียในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
14 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย
16 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
1 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย
11 มี.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
11 มี.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ลิทัวเนีย
27 มี.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ลิทัวเนีย
15 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย
16 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย
17 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
18 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
1 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย
5 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ลิทัวเนีย
24 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
24 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
6 ก.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
15 ส.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ลิทัวเนีย
30 ต.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ลิทัวเนีย
31 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย
1 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
2 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ลิทัวเนีย
24 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลิทัวเนีย
31 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
ลิทัวเนีย