Các ngày lễ ở Latvia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Latvia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Latvia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Latvia
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Latvia
20 thg 3, 2021
Mùa
Latvia
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Latvia
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Latvia
3 thg 4, 2021
Sự quan sát
Latvia
4 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Latvia
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Latvia
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Latvia
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Latvia
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Latvia
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Latvia
4 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Latvia
8 thg 5, 2021
Ngày làm việc vào cuối tuần
Latvia
9 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Latvia
23 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Latvia
19 thg 6, 2021
Ngày làm việc vào cuối tuần
Latvia
21 thg 6, 2021
Mùa
Latvia
23 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Latvia
24 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Latvia
25 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Latvia
12 thg 9, 2021
Sự quan sát
Latvia
22 thg 9, 2021
Mùa
Latvia
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Latvia
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Latvia
13 thg 11, 2021
Ngày làm việc vào cuối tuần
Latvia
18 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Latvia
19 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Latvia
21 thg 12, 2021
Mùa
Latvia
24 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Latvia
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Latvia
26 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Latvia
31 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Latvia