Các ngày lễ ở Latvia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Latvia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Latvia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Latvia
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Latvia
20 thg 3, 2022
Mùa
Latvia
27 thg 3, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Latvia
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Latvia
16 thg 4, 2022
Sự quan sát
Latvia
17 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Latvia
18 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Latvia
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Latvia
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Latvia
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Latvia
4 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Latvia
8 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Latvia
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Latvia
21 thg 6, 2022
Mùa
Latvia
23 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Latvia
24 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Latvia
11 thg 9, 2022
Sự quan sát
Latvia
23 thg 9, 2022
Mùa
Latvia
30 thg 10, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Latvia
31 thg 10, 2022
Sự quan sát
Latvia
18 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Latvia
21 thg 12, 2022
Mùa
Latvia
24 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Latvia
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Latvia
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Latvia
31 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Latvia