วันหยุดในลัตเวียในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในลัตเวียปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในลัตเวียในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
14 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
ลัตเวีย
28 มี.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ลัตเวีย
2 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
3 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
4 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
5 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
3 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
4 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
8 พ.ค. 2021
วันทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์
ลัตเวีย
9 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
23 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
19 มิ.ย. 2021
วันทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์
ลัตเวีย
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
ลัตเวีย
23 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
24 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
25 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
12 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
ลัตเวีย
31 ต.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ลัตเวีย
31 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
13 พ.ย. 2021
วันทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์
ลัตเวีย
18 พ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
19 พ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
ลัตเวีย
24 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
26 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
31 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย