วันหยุดในลัตเวียในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในลัตเวียปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในลัตเวียในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
14 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ลัตเวีย
27 มี.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ลัตเวีย
15 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
16 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
17 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
18 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
4 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
8 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
5 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ลัตเวีย
23 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
24 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
11 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ลัตเวีย
30 ต.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ลัตเวีย
31 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
ลัตเวีย
18 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ลัตเวีย
24 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย
31 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลัตเวีย