Các ngày lễ Ở cyprus vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần Ở cyprus cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới Ở cyprus vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Síp
6 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Síp
15 thg 3, 2021
lễ quốc gia
Síp
20 thg 3, 2021
Mùa
Síp
25 thg 3, 2021
lễ quốc gia
Síp
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Síp
1 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Síp
30 thg 4, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Síp
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Síp
1 thg 5, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
Síp
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Síp
2 thg 5, 2021
Chính thống giáo,Sự quan sát
Síp
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Síp
21 thg 6, 2021
Mùa
Síp
21 thg 6, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Síp
15 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Síp
22 thg 9, 2021
Mùa
Síp
1 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Síp
28 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Síp
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Síp
21 thg 12, 2021
Mùa
Síp
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Síp
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Síp
26 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Síp
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Síp