Διακοπές στην κυπρο το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην κυπρο για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην κυπρο το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
6 Ιαν 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
15 Μαρ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
20 Μαρ 2021
Εποχή
Κύπρος
25 Μαρ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
28 Μαρ 2021
Θερινή ώρα,Αλλαγή ρολογιού
Κύπρος
1 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
30 Απρ 2021
την Εθνική εορτή,Ορθόδοξος
Κύπρος
1 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
1 Μαΐ 2021
Τήρηση,Ορθόδοξος
Κύπρος
1 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
2 Μαΐ 2021
Τήρηση,Ορθόδοξος
Κύπρος
3 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή,Ορθόδοξος
Κύπρος
4 Μαΐ 2021
Αργία τράπεζων
Κύπρος
21 Ιουν 2021
Εποχή
Κύπρος
21 Ιουν 2021
την Εθνική εορτή,Ορθόδοξος
Κύπρος
15 Αυγ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
22 Σεπ 2021
Εποχή
Κύπρος
1 Οκτ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
28 Οκτ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
31 Οκτ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Κύπρος
21 Δεκ 2021
Εποχή
Κύπρος
24 Δεκ 2021
Τήρηση
Κύπρος
25 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
26 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Κύπρος
31 Δεκ 2021
Τήρηση
Κύπρος