วันหยุดในไซปรัสในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในไซปรัสปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในไซปรัสในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
6 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
15 มี.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
ไซปรัส
25 มี.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
28 มี.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ไซปรัส
1 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
30 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ,ดั้งเดิม
ไซปรัส
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
1 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ,ดั้งเดิม
ไซปรัส
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
2 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ,ดั้งเดิม
ไซปรัส
3 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ,ดั้งเดิม
ไซปรัส
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
ไซปรัส
21 มิ.ย. 2021
ดั้งเดิม,วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
15 ส.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
ไซปรัส
1 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
28 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
31 ต.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ไซปรัส
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
ไซปรัส
24 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไซปรัส
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
26 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไซปรัส
31 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไซปรัส