Lịch Công giáo năm 2021


2021
năm
Có 32 ngày nghỉ và ngày nghỉ trong lịch Công giáo vào năm 2021.


Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch các ngày lễ và cuối tuần của Công giáo năm 20216 thg 1, 2021 Lễ hiển linh
15 thg 2, 2021 Shrove Thứ Hai
16 thg 2, 2021 lễ hội hóa trang
17 thg 2, 2021 lễ hội hóa trang
1 thg 3, 2021 Ngày lễ Thánh David
17 thg 3, 2021 Ngày thánh Patrick
28 thg 3, 2021 Chủ nhật Lễ Lá
1 thg 4, 2021 Thứ Năm Maundy
2 thg 4, 2021 Thứ sáu tốt lành
3 thg 4, 2021 Thứ bảy tuần thánh
4 thg 4, 2021 Chủ nhật Phục sinh
5 thg 4, 2021 Thứ Hai Phục Sinh
13 thg 5, 2021 Lể thăng thiên
23 thg 5, 2021 Lễ Ngũ tuần
24 thg 5, 2021 Whit thứ hai
30 thg 5, 2021 Chúa Nhật Ba Ngôi
3 thg 6, 2021 Cơ thể của Christ
15 thg 8, 2021 Đức mẹ Maria
4 thg 10, 2021 Lễ Thánh Phanxicô Assisi
1 thg 11, 2021 Ngày tất cả các vị thánh
2 thg 11, 2021 Ngày tất cả các linh hồn
11 thg 11, 2021 Ngày thánh Martin
17 thg 11, 2021 Ngày ăn năn
28 thg 11, 2021 Chúa nhật đầu tiên của mùa vọng
5 thg 12, 2021 Chúa nhật thứ hai mùa vọng
6 thg 12, 2021 Ngày thánh Nicholas
8 thg 12, 2021 Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội
12 thg 12, 2021 Lễ Đức Mẹ Guadalupe
19 thg 12, 2021 Chúa nhật thứ tư mùa vọng
24 thg 12, 2021 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2021 ngày Giáng Sinh
26 thg 12, 2021 Ngày tặng quà