Lịch Công giáo năm 2022


2022
năm
Có 32 ngày nghỉ và ngày nghỉ trong lịch Công giáo vào năm 2022.


Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch các ngày lễ và cuối tuần của Công giáo năm 20226 thg 1, 2022 Lễ hiển linh
28 thg 2, 2022 Shrove Thứ Hai
1 thg 3, 2022 lễ hội hóa trang
2 thg 3, 2022 Thứ Tư Lễ Tro
17 thg 3, 2022 Ngày thánh Patrick
10 thg 4, 2022 Chủ nhật Lễ Lá
14 thg 4, 2022 Thứ Năm Maundy
15 thg 4, 2022 Thứ sáu tốt lành
16 thg 4, 2022 Thứ bảy tuần thánh
17 thg 4, 2022 Chủ nhật Phục sinh
18 thg 4, 2022 Thứ Hai Phục Sinh
26 thg 5, 2022 Lể thăng thiên
5 thg 6, 2022 Lễ Ngũ tuần
6 thg 6, 2022 Whit thứ hai
12 thg 6, 2022 Chúa Nhật Ba Ngôi
16 thg 6, 2022 Cơ thể của Christ
15 thg 8, 2022 Đức mẹ Maria
4 thg 10, 2022 Lễ Thánh Phanxicô Assisi
1 thg 11, 2022 Ngày tất cả các vị thánh
2 thg 11, 2022 Ngày tất cả các linh hồn
11 thg 11, 2022 Ngày thánh Martin
16 thg 11, 2022 Ngày ăn năn
27 thg 11, 2022 Chúa nhật đầu mùa vọng
4 thg 12, 2022 Chúa nhật thứ hai mùa vọng
6 thg 12, 2022 Ngày thánh Nicholas
8 thg 12, 2022 Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội
11 thg 12, 2022 Chúa nhật thứ ba mùa vọng
12 thg 12, 2022 Lễ Đức Mẹ Guadalupe
18 thg 12, 2022 Chúa nhật thứ tư mùa vọng
24 thg 12, 2022 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2022 ngày Giáng Sinh
26 thg 12, 2022 Ngày lễ giáng sinh được quan sát