ปฏิทินจันทรคติปี 2023
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

10
2

11
3

12
4

13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

19
11

20
12

21
13

22
14

23
15

24
16

25
17

26
18

27
19

28
20

29
21

1
22

2
23

3
24

4
25

5
26

6
27

7
28

8
29

9
30

10
31

11
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

30
20

1
21

2
22

3
23

4
24

5
25

6
26

7
27

8
28

9
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

10
2

11
3

12
4

13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

19
11

20
12

21
13

22
14

23
15

24
16

25
17

26
18

27
19

28
20

29
21

1
22

2
23

3
24

4
25

5
26

6
27

7
28

8
29

9
30

10
31

11
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

30
20

1
21

2
22

3
23

4
24

5
25

6
26

7
27

8
28

9
29

10
30

11
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

1
20

2
21

3
22

4
23

5
24

6
25

7
26

8
27

9
28

10
29

11
30

12
31

13
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

14
2

15
3

16
4

17
5

18
6

19
7

20
8

21
9

22
10

23
11

24
12

25
13

26
14

27
15

28
16

29
17

30
18

1
19

2
20

3
21

4
22

5
23

6
24

7
25

8
26

9
27

10
28

11
29

12
30

13
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

14
2

15
3

16
4

17
5

18
6

19
7

20
8

21
9

22
10

23
11

24
12

25
13

26
14

27
15

28
16

29
17

1
18

2
19

3
20

4
21

5
22

6
23

7
24

8
25

9
26

10
27

11
28

12
29

13
30

14
31

15
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

16
2

17
3

18
4

19
5

20
6

21
7

22
8

23
9

24
10

25
11

26
12

27
13

28
14

29
15

30
16

1
17

2
18

3
19

4
20

5
21

6
22

7
23

8
24

9
25

10
26

11
27

12
28

13
29

14
30

15
31

16
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

17
2

18
3

19
4

20
5

21
6

22
7

23
8

24
9

25
10

26
11

27
12

28
13

29
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

18
2

19
3

20
4

21
5

22
6

23
7

24
8

25
9

26
10

27
11

28
12

29
13

30
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
31

18
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
31

19ขั้นตอนของดวงจันทร์ในปี 2023พระจันทร์ใหม่23 ธ.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 24 ธ.ค. 2022 ถึง 29 ธ.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก30 ธ.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 31 ธ.ค. 2022 ถึง 5 ม.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง6 ม.ค. 2023
ข้างแรม จาก 7 ม.ค. 2023 ถึง 13 ม.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม14 ม.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 15 ม.ค. 2023 ถึง 20 ม.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่21 ม.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 22 ม.ค. 2023 ถึง 27 ม.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก28 ม.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 29 ม.ค. 2023 ถึง 4 ก.พ. 2023
พระจันทร์เต็มดวง5 ก.พ. 2023
ข้างแรม จาก 6 ก.พ. 2023 ถึง 12 ก.พ. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม13 ก.พ. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 14 ก.พ. 2023 ถึง 19 ก.พ. 2023
พระจันทร์ใหม่20 ก.พ. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 21 ก.พ. 2023 ถึง 26 ก.พ. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก27 ก.พ. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 28 ก.พ. 2023 ถึง 6 มี.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง7 มี.ค. 2023
ข้างแรม จาก 8 มี.ค. 2023 ถึง 13 มี.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม14 มี.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 15 มี.ค. 2023 ถึง 20 มี.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่21 มี.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 22 มี.ค. 2023 ถึง 28 มี.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก29 มี.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 30 มี.ค. 2023 ถึง 5 เม.ย. 2023
พระจันทร์เต็มดวง6 เม.ย. 2023
ข้างแรม จาก 7 เม.ย. 2023 ถึง 12 เม.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม13 เม.ย. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 14 เม.ย. 2023 ถึง 19 เม.ย. 2023
พระจันทร์ใหม่20 เม.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 21 เม.ย. 2023 ถึง 26 เม.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก27 เม.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 28 เม.ย. 2023 ถึง 4 พ.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง5 พ.ค. 2023
ข้างแรม จาก 6 พ.ค. 2023 ถึง 11 พ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม12 พ.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 13 พ.ค. 2023 ถึง 18 พ.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่19 พ.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 20 พ.ค. 2023 ถึง 26 พ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก27 พ.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 28 พ.ค. 2023 ถึง 3 มิ.ย. 2023
พระจันทร์เต็มดวง4 มิ.ย. 2023
ข้างแรม จาก 5 มิ.ย. 2023 ถึง 9 มิ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม10 มิ.ย. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 11 มิ.ย. 2023 ถึง 17 มิ.ย. 2023
พระจันทร์ใหม่18 มิ.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 19 มิ.ย. 2023 ถึง 25 มิ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก26 มิ.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 27 มิ.ย. 2023 ถึง 2 ก.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง3 ก.ค. 2023
ข้างแรม จาก 4 ก.ค. 2023 ถึง 9 ก.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม10 ก.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 11 ก.ค. 2023 ถึง 16 ก.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่17 ก.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 18 ก.ค. 2023 ถึง 24 ก.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก25 ก.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 26 ก.ค. 2023 ถึง 31 ก.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง1 ส.ค. 2023
ข้างแรม จาก 2 ส.ค. 2023 ถึง 7 ส.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม8 ส.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 9 ส.ค. 2023 ถึง 15 ส.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่16 ส.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 17 ส.ค. 2023 ถึง 23 ส.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก24 ส.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 25 ส.ค. 2023 ถึง 29 ส.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง30 ส.ค. 2023
ข้างแรม จาก 31 ส.ค. 2023 ถึง 6 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม7 ก.ย. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 8 ก.ย. 2023 ถึง 13 ก.ย. 2023
พระจันทร์ใหม่14 ก.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 15 ก.ย. 2023 ถึง 21 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก22 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 23 ก.ย. 2023 ถึง 28 ก.ย. 2023
พระจันทร์เต็มดวง29 ก.ย. 2023
ข้างแรม จาก 30 ก.ย. 2023 ถึง 5 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม6 ต.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 7 ต.ค. 2023 ถึง 13 ต.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่14 ต.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 15 ต.ค. 2023 ถึง 21 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก22 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 23 ต.ค. 2023 ถึง 27 ต.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง28 ต.ค. 2023
ข้างแรม จาก 29 ต.ค. 2023 ถึง 4 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม5 พ.ย. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 6 พ.ย. 2023 ถึง 12 พ.ย. 2023
พระจันทร์ใหม่13 พ.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 พ.ย. 2023 ถึง 19 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก20 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 21 พ.ย. 2023 ถึง 26 พ.ย. 2023
พระจันทร์เต็มดวง27 พ.ย. 2023
ข้างแรม จาก 28 พ.ย. 2023 ถึง 4 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม5 ธ.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 6 ธ.ค. 2023 ถึง 12 ธ.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่13 ธ.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 ธ.ค. 2023 ถึง 18 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก19 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 20 ธ.ค. 2023 ถึง 25 ธ.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง26 ธ.ค. 2023
ข้างแรม จาก 27 ธ.ค. 2023 ถึง 3 ม.ค. 2024
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม4 ม.ค. 2024
พระจันทร์เสี้ยว จาก 5 ม.ค. 2024 ถึง 10 ม.ค. 2024