ปฏิทินจันทรคติปี 2022

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

29
2

1
3

2
4

3
5

4
6

5
7

6
8

7
9

8
10

9
11

10
12

11
13

12
14

13
15

14
16

15
17

16
18

17
19

18
20

19
21

20
22

21
23

22
24

23
25

24
26

25
27

26
28

27
29

28
30

29
31

30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
10

10
11

11
12

12
13

13
14

14
15

15
16

16
17

17
18

18
19

19
20

20
21

21
22

22
23

23
24

24
25

25
26

26
27

27
28

28
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

29
2

1
3

2
4

3
5

4
6

5
7

6
8

7
9

8
10

9
11

10
12

11
13

12
14

13
15

14
16

15
17

16
18

17
19

18
20

19
21

20
22

21
23

22
24

23
25

24
26

25
27

26
28

27
29

28
30

29
31

1
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

1
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

1
31

2
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

11
10

12
11

13
12

14
13

15
14

16
15

17
16

18
17

19
18

20
19

21
20

22
21

23
22

24
23

25
24

26
25

27
26

28
27

29
28

30
29

1
30

2
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

11
10

12
11

13
12

14
13

15
14

16
15

17
16

18
17

19
18

20
19

21
20

22
21

23
22

24
23

25
24

26
25

27
26

28
27

29
28

1
29

2
30

3
31

4
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

5
2

6
3

7
4

8
5

9
6

10
7

11
8

12
9

13
10

14
11

15
12

16
13

17
14

18
15

19
16

20
17

21
18

22
19

23
20

24
21

25
22

26
23

27
24

28
25

29
26

30
27

1
28

2
29

3
30

4
31

5
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

6
2

7
3

8
4

9
5

10
6

11
7

12
8

13
9

14
10

15
11

16
12

17
13

18
14

19
15

20
16

21
17

22
18

23
19

24
20

25
21

26
22

27
23

28
24

29
25

1
26

2
27

3
28

4
29

5
30

6
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

7
2

8
3

9
4

10
5

11
6

12
7

13
8

14
9

15
10

16
11

17
12

18
13

19
14

20
15

21
16

22
17

23
18

24
19

25
20

26
21

27
22

28
23

29
24

30
25

1
26

2
27

3
28

4
29

5
30

6
31

7
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

8
2

9
3

10
4

11
5

12
6

13
7

14
8

15
9

16
10

17
11

18
12

19
13

20
14

21
15

22
16

23
17

24
18

25
19

26
20

27
21

28
22

29
23

30
24

1
25

2
26

3
27

4
28

5
29

6
30

7
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

8
2

9
3

10
4

11
5

12
6

13
7

14
8

15
9

16
10

17
11

18
12

19
13

20
14

21
15

22
16

23
17

24
18

25
19

26
20

27
21

28
22

29
23

1
24

2
25

3
26

4
27

5
28

6
29

7
30

8
31

9ขั้นตอนของดวงจันทร์ในปี 2022พระจันทร์ใหม่4 ธ.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 5 ธ.ค. 2021 ถึง 10 ธ.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก11 ธ.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 12 ธ.ค. 2021 ถึง 18 ธ.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง19 ธ.ค. 2021
ข้างแรม จาก 20 ธ.ค. 2021 ถึง 25 ธ.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม26 ธ.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 27 ธ.ค. 2021 ถึง 1 ม.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่2 ม.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 3 ม.ค. 2022 ถึง 8 ม.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก9 ม.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 10 ม.ค. 2022 ถึง 16 ม.ค. 2022
พระจันทร์เต็มดวง17 ม.ค. 2022
ข้างแรม จาก 18 ม.ค. 2022 ถึง 24 ม.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม25 ม.ค. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 26 ม.ค. 2022 ถึง 31 ม.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่1 ก.พ. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 2 ก.พ. 2022 ถึง 7 ก.พ. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก8 ก.พ. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 9 ก.พ. 2022 ถึง 15 ก.พ. 2022
พระจันทร์เต็มดวง16 ก.พ. 2022
ข้างแรม จาก 17 ก.พ. 2022 ถึง 22 ก.พ. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม23 ก.พ. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 24 ก.พ. 2022 ถึง 1 มี.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่2 มี.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 3 มี.ค. 2022 ถึง 9 มี.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก10 มี.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 11 มี.ค. 2022 ถึง 17 มี.ค. 2022
พระจันทร์เต็มดวง18 มี.ค. 2022
ข้างแรม จาก 19 มี.ค. 2022 ถึง 24 มี.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม25 มี.ค. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 26 มี.ค. 2022 ถึง 30 มี.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่31 มี.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 1 เม.ย. 2022 ถึง 8 เม.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก9 เม.ย. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 10 เม.ย. 2022 ถึง 15 เม.ย. 2022
พระจันทร์เต็มดวง16 เม.ย. 2022
ข้างแรม จาก 17 เม.ย. 2022 ถึง 22 เม.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม23 เม.ย. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 24 เม.ย. 2022 ถึง 29 เม.ย. 2022
พระจันทร์ใหม่30 เม.ย. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 1 พ.ค. 2022 ถึง 7 พ.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก8 พ.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 9 พ.ค. 2022 ถึง 15 พ.ค. 2022
พระจันทร์เต็มดวง16 พ.ค. 2022
ข้างแรม จาก 17 พ.ค. 2022 ถึง 21 พ.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม22 พ.ค. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 23 พ.ค. 2022 ถึง 29 พ.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่30 พ.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 31 พ.ค. 2022 ถึง 6 มิ.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก7 มิ.ย. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 8 มิ.ย. 2022 ถึง 13 มิ.ย. 2022
พระจันทร์เต็มดวง14 มิ.ย. 2022
ข้างแรม จาก 15 มิ.ย. 2022 ถึง 20 มิ.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม21 มิ.ย. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 22 มิ.ย. 2022 ถึง 28 มิ.ย. 2022
พระจันทร์ใหม่29 มิ.ย. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 30 มิ.ย. 2022 ถึง 5 ก.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก6 ก.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 7 ก.ค. 2022 ถึง 12 ก.ค. 2022
พระจันทร์เต็มดวง13 ก.ค. 2022
ข้างแรม จาก 14 ก.ค. 2022 ถึง 19 ก.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม20 ก.ค. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 21 ก.ค. 2022 ถึง 27 ก.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่28 ก.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 29 ก.ค. 2022 ถึง 4 ส.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก5 ส.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 6 ส.ค. 2022 ถึง 10 ส.ค. 2022
พระจันทร์เต็มดวง11 ส.ค. 2022
ข้างแรม จาก 12 ส.ค. 2022 ถึง 18 ส.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม19 ส.ค. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 20 ส.ค. 2022 ถึง 26 ส.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่27 ส.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 28 ส.ค. 2022 ถึง 2 ก.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก3 ก.ย. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 4 ก.ย. 2022 ถึง 9 ก.ย. 2022
พระจันทร์เต็มดวง10 ก.ย. 2022
ข้างแรม จาก 11 ก.ย. 2022 ถึง 16 ก.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม17 ก.ย. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 18 ก.ย. 2022 ถึง 24 ก.ย. 2022
พระจันทร์ใหม่25 ก.ย. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 26 ก.ย. 2022 ถึง 1 ต.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก2 ต.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 3 ต.ค. 2022 ถึง 8 ต.ค. 2022
พระจันทร์เต็มดวง9 ต.ค. 2022
ข้างแรม จาก 10 ต.ค. 2022 ถึง 16 ต.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม17 ต.ค. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 18 ต.ค. 2022 ถึง 24 ต.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่25 ต.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 26 ต.ค. 2022 ถึง 31 ต.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก1 พ.ย. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 2 พ.ย. 2022 ถึง 7 พ.ย. 2022
พระจันทร์เต็มดวง8 พ.ย. 2022
ข้างแรม จาก 9 พ.ย. 2022 ถึง 15 พ.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม16 พ.ย. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 17 พ.ย. 2022 ถึง 23 พ.ย. 2022
พระจันทร์ใหม่24 พ.ย. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 25 พ.ย. 2022 ถึง 29 พ.ย. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก30 พ.ย. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 1 ธ.ค. 2022 ถึง 7 ธ.ค. 2022
พระจันทร์เต็มดวง8 ธ.ค. 2022
ข้างแรม จาก 9 ธ.ค. 2022 ถึง 15 ธ.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม16 ธ.ค. 2022
พระจันทร์เสี้ยว จาก 17 ธ.ค. 2022 ถึง 22 ธ.ค. 2022
พระจันทร์ใหม่23 ธ.ค. 2022
แว็กซ์เสี้ยว จาก 24 ธ.ค. 2022 ถึง 29 ธ.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก30 ธ.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 31 ธ.ค. 2022 ถึง 5 ม.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง6 ม.ค. 2023
ข้างแรม จาก 7 ม.ค. 2023 ถึง 13 ม.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม14 ม.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 15 ม.ค. 2023 ถึง 20 ม.ค. 2023ดาวน์โหลดและพิมพ์ปฏิทินจันทรคติในรูปแบบ PDF (ขั้นตอนของดวงจันทร์) สำหรับปี 2022ปฏิทินจันทรคติแนวตั้งสำหรับปี
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินจันทรคติแนวนอนสำหรับปีพ
ดาวน์โหลด
พิมพ์