ปฏิทินจันทรคติปี 2021

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
31

19
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

20
2

21
3

22
4

23
5

24
6

25
7

26
8

27
9

28
10

29
11

1
12

2
13

3
14

4
15

5
16

6
17

7
18

8
19

9
20

10
21

11
22

12
23

13
24

14
25

15
26

16
27

17
28

18
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
31

19
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

20
2

21
3

22
4

23
5

24
6

25
7

26
8

27
9

28
10

29
11

1
12

2
13

3
14

4
15

5
16

6
17

7
18

8
19

9
20

10
21

11
22

12
23

13
24

14
25

15
26

16
27

17
28

18
29

19
30

20
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

21
2

22
3

23
4

24
5

25
6

26
7

27
8

28
9

29
10

30
11

1
12

2
13

3
14

4
15

5
16

6
17

7
18

8
19

9
20

10
21

11
22

12
23

13
24

14
25

15
26

16
27

17
28

18
29

19
30

20
31

21
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

22
2

23
3

24
4

25
5

26
6

27
7

28
8

29
9

30
10

1
11

2
12

3
13

4
14

5
15

6
16

7
17

8
18

9
19

10
20

11
21

12
22

13
23

14
24

15
25

16
26

17
27

18
28

19
29

20
30

21
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

22
2

23
3

24
4

25
5

26
6

27
7

28
8

29
9

30
10

1
11

2
12

3
13

4
14

5
15

6
16

7
17

8
18

9
19

10
20

11
21

12
22

13
23

14
24

15
25

16
26

17
27

18
28

19
29

20
30

21
31

22
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

23
2

24
3

25
4

26
5

27
6

28
7

29
8

1
9

2
10

3
11

4
12

5
13

6
14

7
15

8
16

9
17

10
18

11
19

12
20

13
21

14
22

15
23

16
24

17
25

18
26

19
27

20
28

21
29

22
30

23
31

24
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

25
2

26
3

27
4

28
5

29
6

1
7

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

7
13

8
14

9
15

10
16

11
17

12
18

13
19

14
20

15
21

16
22

17
23

18
24

19
25

20
26

21
27

22
28

23
29

24
30

25
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

26
2

27
3

28
4

29
5

30
6

1
7

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

7
13

8
14

9
15

10
16

11
17

12
18

13
19

14
20

15
21

16
22

17
23

18
24

19
25

20
26

21
27

22
28

23
29

24
30

25
31

26
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

27
2

28
3

29
4

1
5

2
6

3
7

4
8

5
9

6
10

7
11

8
12

9
13

10
14

11
15

12
16

13
17

14
18

15
19

16
20

17
21

18
22

19
23

20
24

21
25

22
26

23
27

24
28

25
29

26
30

27
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

28
2

29
3

30
4

1
5

2
6

3
7

4
8

5
9

6
10

7
11

8
12

9
13

10
14

11
15

12
16

13
17

14
18

15
19

16
20

17
21

18
22

19
23

20
24

21
25

22
26

23
27

24
28

25
29

26
30

27
31

28ขั้นตอนของดวงจันทร์ในปี 2021พระจันทร์ใหม่14 ธ.ค. 2020
แว็กซ์เสี้ยว จาก 15 ธ.ค. 2020 ถึง 20 ธ.ค. 2020
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก21 ธ.ค. 2020
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 22 ธ.ค. 2020 ถึง 29 ธ.ค. 2020
พระจันทร์เต็มดวง30 ธ.ค. 2020
ข้างแรม จาก 31 ธ.ค. 2020 ถึง 5 ม.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม6 ม.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 7 ม.ค. 2021 ถึง 12 ม.ค. 2021
พระจันทร์ใหม่13 ม.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 ม.ค. 2021 ถึง 19 ม.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก20 ม.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 21 ม.ค. 2021 ถึง 27 ม.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง28 ม.ค. 2021
ข้างแรม จาก 29 ม.ค. 2021 ถึง 3 ก.พ. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม4 ก.พ. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 5 ก.พ. 2021 ถึง 10 ก.พ. 2021
พระจันทร์ใหม่11 ก.พ. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 12 ก.พ. 2021 ถึง 18 ก.พ. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก19 ก.พ. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 20 ก.พ. 2021 ถึง 26 ก.พ. 2021
พระจันทร์เต็มดวง27 ก.พ. 2021
ข้างแรม จาก 28 ก.พ. 2021 ถึง 5 มี.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม6 มี.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 7 มี.ค. 2021 ถึง 12 มี.ค. 2021
พระจันทร์ใหม่13 มี.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 มี.ค. 2021 ถึง 20 มี.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก21 มี.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 22 มี.ค. 2021 ถึง 27 มี.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง28 มี.ค. 2021
ข้างแรม จาก 29 มี.ค. 2021 ถึง 3 เม.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม4 เม.ย. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 5 เม.ย. 2021 ถึง 10 เม.ย. 2021
พระจันทร์ใหม่11 เม.ย. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 12 เม.ย. 2021 ถึง 19 เม.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก20 เม.ย. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 21 เม.ย. 2021 ถึง 26 เม.ย. 2021
พระจันทร์เต็มดวง27 เม.ย. 2021
ข้างแรม จาก 28 เม.ย. 2021 ถึง 2 พ.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม3 พ.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 4 พ.ค. 2021 ถึง 10 พ.ค. 2021
พระจันทร์ใหม่11 พ.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 12 พ.ค. 2021 ถึง 18 พ.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก19 พ.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 20 พ.ค. 2021 ถึง 25 พ.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง26 พ.ค. 2021
ข้างแรม จาก 27 พ.ค. 2021 ถึง 1 มิ.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม2 มิ.ย. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 3 มิ.ย. 2021 ถึง 9 มิ.ย. 2021
พระจันทร์ใหม่10 มิ.ย. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 11 มิ.ย. 2021 ถึง 17 มิ.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก18 มิ.ย. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 19 มิ.ย. 2021 ถึง 23 มิ.ย. 2021
พระจันทร์เต็มดวง24 มิ.ย. 2021
ข้างแรม จาก 25 มิ.ย. 2021 ถึง 30 มิ.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม1 ก.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 2 ก.ค. 2021 ถึง 9 ก.ค. 2021
พระจันทร์ใหม่10 ก.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 11 ก.ค. 2021 ถึง 16 ก.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก17 ก.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 18 ก.ค. 2021 ถึง 22 ก.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง23 ก.ค. 2021
ข้างแรม จาก 24 ก.ค. 2021 ถึง 30 ก.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม31 ก.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 1 ส.ค. 2021 ถึง 7 ส.ค. 2021
พระจันทร์ใหม่8 ส.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 9 ส.ค. 2021 ถึง 14 ส.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก15 ส.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 16 ส.ค. 2021 ถึง 21 ส.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง22 ส.ค. 2021
ข้างแรม จาก 23 ส.ค. 2021 ถึง 29 ส.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม30 ส.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 31 ส.ค. 2021 ถึง 5 ก.ย. 2021
พระจันทร์ใหม่6 ก.ย. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 7 ก.ย. 2021 ถึง 12 ก.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก13 ก.ย. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 14 ก.ย. 2021 ถึง 19 ก.ย. 2021
พระจันทร์เต็มดวง20 ก.ย. 2021
ข้างแรม จาก 21 ก.ย. 2021 ถึง 28 ก.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม29 ก.ย. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 30 ก.ย. 2021 ถึง 5 ต.ค. 2021
พระจันทร์ใหม่6 ต.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 7 ต.ค. 2021 ถึง 12 ต.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก13 ต.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 14 ต.ค. 2021 ถึง 19 ต.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง20 ต.ค. 2021
ข้างแรม จาก 21 ต.ค. 2021 ถึง 27 ต.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม28 ต.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 29 ต.ค. 2021 ถึง 3 พ.ย. 2021
พระจันทร์ใหม่4 พ.ย. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 5 พ.ย. 2021 ถึง 10 พ.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก11 พ.ย. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 12 พ.ย. 2021 ถึง 18 พ.ย. 2021
พระจันทร์เต็มดวง19 พ.ย. 2021
ข้างแรม จาก 20 พ.ย. 2021 ถึง 26 พ.ย. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม27 พ.ย. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 28 พ.ย. 2021 ถึง 3 ธ.ค. 2021
พระจันทร์ใหม่4 ธ.ค. 2021
แว็กซ์เสี้ยว จาก 5 ธ.ค. 2021 ถึง 10 ธ.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก11 ธ.ค. 2021
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 12 ธ.ค. 2021 ถึง 18 ธ.ค. 2021
พระจันทร์เต็มดวง19 ธ.ค. 2021
ข้างแรม จาก 20 ธ.ค. 2021 ถึง 25 ธ.ค. 2021
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม26 ธ.ค. 2021
พระจันทร์เสี้ยว จาก 27 ธ.ค. 2021 ถึง 1 ม.ค. 2022ดาวน์โหลดและพิมพ์ปฏิทินจันทรคติในรูปแบบ PDF (ขั้นตอนของดวงจันทร์) สำหรับปี 2021ปฏิทินจันทรคติแนวตั้งสำหรับปี
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินจันทรคติแนวนอนสำหรับปีพ
ดาวน์โหลด
พิมพ์