ปฏิทินจันทรคติสำหรับเดือนกันยายน 2023
กันยายน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

17
2

18
3

19
4

20
5

21
6

22
7

23
8

24
9

25
10

26
11

27
12

28
13

29
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17ขั้นตอนของดวงจันทร์ในเดือนธกันยายนปี 2023พระจันทร์ใหม่16 ส.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 17 ส.ค. 2023 ถึง 23 ส.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก24 ส.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 25 ส.ค. 2023 ถึง 29 ส.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง30 ส.ค. 2023
ข้างแรม จาก 31 ส.ค. 2023 ถึง 6 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม7 ก.ย. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 8 ก.ย. 2023 ถึง 13 ก.ย. 2023
พระจันทร์ใหม่14 ก.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 15 ก.ย. 2023 ถึง 21 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก22 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 23 ก.ย. 2023 ถึง 28 ก.ย. 2023
พระจันทร์เต็มดวง29 ก.ย. 2023
ข้างแรม จาก 30 ก.ย. 2023 ถึง 5 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม6 ต.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 7 ต.ค. 2023 ถึง 13 ต.ค. 2023