ปฏิทินจันทรคติสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2023พฤศจิกายน

พฤศจิกายน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18ขั้นตอนของดวงจันทร์ในเดือนธพฤศจิกายนปี 2023พระจันทร์ใหม่14 ต.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 15 ต.ค. 2023 ถึง 21 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก22 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 23 ต.ค. 2023 ถึง 27 ต.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง28 ต.ค. 2023
ข้างแรม จาก 29 ต.ค. 2023 ถึง 4 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม5 พ.ย. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 6 พ.ย. 2023 ถึง 12 พ.ย. 2023
พระจันทร์ใหม่13 พ.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 พ.ย. 2023 ถึง 19 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก20 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 21 พ.ย. 2023 ถึง 26 พ.ย. 2023
พระจันทร์เต็มดวง27 พ.ย. 2023
ข้างแรม จาก 28 พ.ย. 2023 ถึง 4 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม5 ธ.ค. 2023
พระจันทร์เสี้ยว จาก 6 ธ.ค. 2023 ถึง 12 ธ.ค. 2023
พระจันทร์ใหม่13 ธ.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 ธ.ค. 2023 ถึง 18 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก19 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 20 ธ.ค. 2023 ถึง 25 ธ.ค. 2023
พระจันทร์เต็มดวง26 ธ.ค. 2023
ข้างแรม จาก 27 ธ.ค. 2023 ถึง 3 ม.ค. 2024
ดวงจันทร์ไตรมาสที่สาม4 ม.ค. 2024
พระจันทร์เสี้ยว จาก 5 ม.ค. 2024 ถึง 10 ม.ค. 2024