Các ngày lễ ở Đan Mạch vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Đan Mạch cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Đan Mạch vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Đan mạch
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Đan mạch
20 thg 3, 2021
Mùa
Đan mạch
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Đan mạch
28 thg 3, 2021
Sự quan sát
Đan mạch
1 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
4 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
30 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
1 thg 5, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Đan mạch
1 thg 5, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Đan mạch
5 thg 5, 2021
Sự quan sát
Đan mạch
13 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
14 thg 5, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Đan mạch
23 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
24 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
5 thg 6, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Đan mạch
21 thg 6, 2021
Mùa
Đan mạch
22 thg 9, 2021
Mùa
Đan mạch
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Đan mạch
21 thg 12, 2021
Mùa
Đan mạch
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Đan mạch
24 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Đan mạch
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
26 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Đan mạch
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Đan mạch
31 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Đan mạch