Διακοπές στη Δανία το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στη Δανία για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στη Δανία το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Δανία
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Δανία
20 Μαρ 2021
Εποχή
Δανία
28 Μαρ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Δανία
28 Μαρ 2021
Τήρηση
Δανία
1 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
2 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
4 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
5 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
30 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
1 Μαΐ 2021
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
Δανία
1 Μαΐ 2021
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
Δανία
5 Μαΐ 2021
Τήρηση
Δανία
13 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
14 Μαΐ 2021
Αργία τράπεζων
Δανία
23 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
24 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
5 Ιουν 2021
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
Δανία
21 Ιουν 2021
Εποχή
Δανία
22 Σεπ 2021
Εποχή
Δανία
31 Οκτ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Δανία
21 Δεκ 2021
Εποχή
Δανία
24 Δεκ 2021
Τήρηση
Δανία
24 Δεκ 2021
Αργία τράπεζων
Δανία
25 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
26 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Δανία
31 Δεκ 2021
Τήρηση
Δανία
31 Δεκ 2021
Αργία τράπεζων
Δανία