Các ngày lễ ở Isle of Man vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Isle of Man cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Isle of Man vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
20 thg 3, 2021
Mùa
Đảo Man
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Đảo Man
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
3 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
31 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
11 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
21 thg 6, 2021
Mùa
Đảo Man
5 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
30 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
22 thg 9, 2021
Mùa
Đảo Man
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Đảo Man
21 thg 12, 2021
Mùa
Đảo Man
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
26 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
27 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man
28 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Đảo Man