Ngày tử đạo của Guru Tegh Bahadur vào năm 2022 trên khắp thế giới


2022
năm
Ngày tử đạo của Guru Tegh Bahadur là ngày lễ chính thức trên thế giới vào năm 2022.
Ngày tử đạo của Guru Tegh Bahadur ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
24 thg 11, 2022
Kì nghỉ bị cấm