วันหยุดในประเทศจีนในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศจีนปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศจีนในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
31 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
1 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
2 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
3 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
5 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
6 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
15 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
4 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
8 มี.ค. 2022
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
12 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ประเทศจีน
5 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 พ.ค. 2022
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
1 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
3 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ประเทศจีน
1 ก.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
11 ก.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
1 ส.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 ส.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
12 ส.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
10 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
10 ก.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ประเทศจีน
1 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
2 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
3 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
5 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
6 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
7 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
8 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ประเทศจีน
25 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศจีน