วันหยุดในประเทศจีนในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศจีนปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศจีนในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
11 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
12 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
13 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
14 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
15 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
16 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
17 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
26 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
8 มี.ค. 2021
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
12 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
14 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
ประเทศจีน
5 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 พ.ค. 2021
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
1 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
14 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
ประเทศจีน
1 ก.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
11 ก.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
1 ส.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
14 ส.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
22 ส.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
10 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
21 ก.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
23 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
ประเทศจีน
1 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
2 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
3 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
5 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
6 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
7 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
14 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
8 พ.ย. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
ประเทศจีน
25 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ประเทศจีน