วันหยุดในประเทศจีนในปี 2023


2023
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศจีนปี 2023 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศจีนในปี 2023วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
21 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
22 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
23 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
24 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
25 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
26 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
27 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
5 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
21 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
8 มี.ค. 2023
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
12 มี.ค. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
21 มี.ค. 2023
ฤดูกาล
ประเทศจีน
5 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
1 พ.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 พ.ค. 2023
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
1 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
21 มิ.ย. 2023
ฤดูกาล
ประเทศจีน
22 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
1 ก.ค. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
11 ก.ค. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
1 ส.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
22 ส.ค. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
30 ส.ค. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
10 ก.ย. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
23 ก.ย. 2023
ฤดูกาล
ประเทศจีน
29 ก.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
1 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
2 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
3 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
5 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
6 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
7 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
23 ต.ค. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
8 พ.ย. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
22 ธ.ค. 2023
ฤดูกาล
ประเทศจีน
25 ธ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ประเทศจีน