วันหยุดในไต้หวันในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในไต้หวันปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในไต้หวันในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
11 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
12 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
13 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
14 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
15 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
16 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
26 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
26 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
28 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 มี.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
8 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
12 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
14 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
ไต้หวัน
29 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
31 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
26 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
30 เม.ย. 2021
ภาคเอกชน
ไต้หวัน
1 พ.ค. 2021
ภาคเอกชน
ไต้หวัน
4 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
4 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
9 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
19 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
3 มิ.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
14 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
ไต้หวัน
22 มิ.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
22 มิ.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
8 ส.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
14 ส.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
22 ส.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
3 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
21 ก.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
23 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
ไต้หวัน
28 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
10 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
11 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
14 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
21 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
25 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
31 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
12 พ.ย. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
ไต้หวัน
21 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
25 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
25 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
31 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
31 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน