วันกวาดสุสานในปี 2023 ในไต้หวัน


2023
ปี
เทศกาลวันกวาดสุสานในปี 2023 เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการในไต้หวันหรือไม่? เทศกาลวันกวาดสุสานในไต้หวันเป็นวันหยุดประจำชาติ
วันหยุดวันกวาดสุสานที่กำลังจะมาถึงในไต้หวันวันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
4 เม.ย. 2000
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2001
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2002
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2003
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2004
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2005
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2006
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2007
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2008
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2009
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2010
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2011
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2012
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2013
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2014
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2015
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2016
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2017
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2018
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2019
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2020
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2021
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2022
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2023
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2024
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2025
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2026
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2027
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2028
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2029
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2030
วันกวาดสุสาน
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน