วันปีใหม่ในปี 2023 ในไต้หวัน


2023
ปี
เทศกาลวันปีใหม่ในปี 2023 เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการในไต้หวันหรือไม่? เทศกาลวันปีใหม่ในไต้หวันเป็นวันหยุดประจำชาติ
วันหยุดวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในไต้หวันวันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2000
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2001
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2002
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2003
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2004
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2005
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2006
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2007
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2008
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2009
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2010
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2011
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2012
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2013
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2014
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2015
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2016
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2017
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2018
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2019
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2020
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2021
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2022
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2023
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2024
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2025
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2026
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2027
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2028
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2029
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2030
วันปีใหม่
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน