Các ngày lễ ở Namibia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Namibia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Namibia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
20 thg 3, 2021
Mùa
Namibia
21 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
22 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Namibia
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
4 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
25 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
21 thg 6, 2021
Mùa
Namibia
26 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
22 thg 9, 2021
Mùa
Namibia
10 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
21 thg 12, 2021
Mùa
Namibia
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
26 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia
27 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Namibia