Đêm giao thừa vào năm 2022 trên khắp thế giới


Đêm giao thừa ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
23 thg 6, 2022
lễ quốc gia
23 thg 6, 2022
Sự quan sát
24 thg 6, 2022
De facto và kỳ nghỉ Ngân hàng
24 thg 6, 2022
De facto và kỳ nghỉ Ngân hàng