Ngày lực lượng vũ trang vào năm 2023 trên khắp thế giới


Ngày lực lượng vũ trang ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
11 thg 2, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
20 thg 5, 2023
Sự quan sát
1 thg 8, 2023
Sự quan sát
3 thg 9, 2023
Sự quan sát
24 thg 9, 2023
Sự quan sát
25 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 10, 2023
lễ quốc gia
21 thg 11, 2023
Sự quan sát