2023-ci ildə dünyada Silahlı Qüvvələr Günü


2023
il
Silahlı Qüvvələr Günü 2023-ci il üçün dünyada rəsmi tətil tarixləridir.
2023-ci ildə dünyada Silahlı Qüvvələr Günü yaxınlaşacaq tətil tarixləri