วันหยุดในประเทศจีนในปี 2024


2024
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศจีนปี 2024 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศจีนในปี 2024วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
9 ก.พ. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
10 ก.พ. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
11 ก.พ. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
12 ก.พ. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
13 ก.พ. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
14 ก.พ. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
15 ก.พ. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
24 ก.พ. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
8 มี.ค. 2024
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
11 มี.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
12 มี.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
20 มี.ค. 2024
ฤดูกาล
ประเทศจีน
4 เม.ย. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
1 พ.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 พ.ค. 2024
วันหยุดครึ่งวัน
ประเทศจีน
1 มิ.ย. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
10 มิ.ย. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
21 มิ.ย. 2024
ฤดูกาล
ประเทศจีน
1 ก.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
11 ก.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
1 ส.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
10 ส.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
18 ส.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
10 ก.ย. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
17 ก.ย. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
22 ก.ย. 2024
ฤดูกาล
ประเทศจีน
1 ต.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
2 ต.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
3 ต.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
4 ต.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
5 ต.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
6 ต.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
7 ต.ค. 2024
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศจีน
11 ต.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
8 พ.ย. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน
21 ธ.ค. 2024
ฤดูกาล
ประเทศจีน
25 ธ.ค. 2024
การปฏิบัติ
ประเทศจีน