วันหยุดในประเทศรัสเซียในปี 2023


2023
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศรัสเซียปี 2023 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศรัสเซียในปี 2023วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
2 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
3 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
4 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
5 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
6 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
7 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ,ดั้งเดิม
รัสเซีย
14 ม.ค. 2023
การปฏิบัติ
รัสเซีย
14 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
รัสเซีย
18 ก.พ. 2023
มุสลิม
รัสเซีย
23 ก.พ. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
27 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
รัสเซีย
8 มี.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
21 มี.ค. 2023
ฤดูกาล
รัสเซีย
23 มี.ค. 2023
มุสลิม
รัสเซีย
16 เม.ย. 2023
ดั้งเดิม,การปฏิบัติ
รัสเซีย
17 เม.ย. 2023
มุสลิม
รัสเซีย
22 เม.ย. 2023
มุสลิม
รัสเซีย
1 พ.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
9 พ.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
12 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
21 มิ.ย. 2023
ฤดูกาล
รัสเซีย
29 มิ.ย. 2023
มุสลิม
รัสเซีย
19 ก.ค. 2023
มุสลิม
รัสเซีย
1 ก.ย. 2023
การปฏิบัติ
รัสเซีย
23 ก.ย. 2023
ฤดูกาล
รัสเซีย
27 ก.ย. 2023
มุสลิม
รัสเซีย
4 พ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
6 พ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
22 ธ.ค. 2023
ฤดูกาล
รัสเซีย