วันหยุดในประเทศรัสเซียในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศรัสเซียปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศรัสเซียในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
3 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
4 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
5 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
6 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
7 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,ดั้งเดิม
รัสเซีย
14 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ
รัสเซีย
14 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
รัสเซีย
23 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
27 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
รัสเซีย
1 มี.ค. 2022
มุสลิม
รัสเซีย
8 มี.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
รัสเซีย
3 เม.ย. 2022
มุสลิม
รัสเซีย
24 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ,ดั้งเดิม
รัสเซีย
28 เม.ย. 2022
มุสลิม
รัสเซีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
2 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
3 พ.ค. 2022
มุสลิม
รัสเซีย
9 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
12 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
13 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
รัสเซีย
10 ก.ค. 2022
มุสลิม
รัสเซีย
30 ก.ค. 2022
มุสลิม
รัสเซีย
1 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
รัสเซีย
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
รัสเซีย
8 ต.ค. 2022
มุสลิม
รัสเซีย
4 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
รัสเซีย