Các ngày lễ ở Nga vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Nga cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Nga vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Nga
2 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Nga
3 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Nga
4 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Nga
5 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Nga
6 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Nga
7 thg 1, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Nga
14 thg 1, 2023
Sự quan sát
Nga
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
Nga
18 thg 2, 2023
Hồi
Nga
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
Nga
21 thg 3, 2023
Mùa
Nga
23 thg 3, 2023
Hồi
Nga
16 thg 4, 2023
Sự quan sát,Chính thống giáo
Nga
22 thg 4, 2023
Hồi
Nga
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Nga
9 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Nga
12 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Nga
21 thg 6, 2023
Mùa
Nga
29 thg 6, 2023
Hồi
Nga
19 thg 7, 2023
Hồi
Nga
1 thg 9, 2023
Sự quan sát
Nga
23 thg 9, 2023
Mùa
Nga
27 thg 9, 2023
Hồi
Nga
4 thg 11, 2023
lễ quốc gia
Nga
6 thg 11, 2023
lễ quốc gia
Nga
22 thg 12, 2023
Mùa
Nga