วันหยุดในเอธิโอเปียในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในเอธิโอเปียปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเอธิโอเปียในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
7 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
19 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
19 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
2 มี.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย
22 เม.ย. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
24 เม.ย. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
3 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
5 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
28 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย
10 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย
27 ก.ย. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
8 ต.ค. 2022
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย