วันหยุดในเอธิโอเปียในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในเอธิโอเปียปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเอธิโอเปียในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
7 ม.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
19 ม.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
19 ม.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
2 มี.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย
30 เม.ย. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
1 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
2 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
5 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
13 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
28 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย
20 ก.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย
27 ก.ย. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
19 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
เอธิโอเปีย
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
เอธิโอเปีย