วันหยุดในโบลิเวียในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในโบลิเวียปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในโบลิเวียในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
6 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
22 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
2 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
28 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
28 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
1 มี.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
1 มี.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
19 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
โบลิเวีย
23 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
12 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
14 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
โบลิเวีย
15 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
โบลิเวีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
2 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
2 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
27 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
16 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
โบลิเวีย
21 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
6 ส.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
17 ส.ค. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
22 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
โบลิเวีย
12 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
โบลิเวีย
2 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
โบลิเวีย
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
โบลิเวีย
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
โบลิเวีย
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
โบลิเวีย