Διακοπές στη Βολιβία το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στη Βολιβία για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στη Βολιβία το 2022Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
6 Ιαν 2022
Τήρηση
Βολιβία
22 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
2 Φεβ 2022
Τήρηση
Βολιβία
28 Φεβ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
28 Φεβ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
1 Μαρ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
1 Μαρ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
19 Μαρ 2022
Τήρηση
Βολιβία
20 Μαρ 2022
Εποχή
Βολιβία
23 Μαρ 2022
Τήρηση
Βολιβία
12 Απρ 2022
Τήρηση
Βολιβία
14 Απρ 2022
Τήρηση,Χριστιανός
Βολιβία
15 Απρ 2022
την Εθνική εορτή,Χριστιανός
Βολιβία
1 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
1 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
2 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
2 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
27 Μαΐ 2022
Τήρηση
Βολιβία
16 Ιουν 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
21 Ιουν 2022
Εποχή
Βολιβία
21 Ιουν 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
6 Αυγ 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
17 Αυγ 2022
Τήρηση
Βολιβία
22 Σεπ 2022
Εποχή
Βολιβία
12 Οκτ 2022
Τήρηση
Βολιβία
2 Νοε 2022
την Εθνική εορτή
Βολιβία
21 Δεκ 2022
Εποχή
Βολιβία
25 Δεκ 2022
την Εθνική εορτή,Χριστιανός
Βολιβία
26 Δεκ 2022
την Εθνική εορτή,Χριστιανός
Βολιβία