Các ngày lễ ở Bolivia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bolivia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bolivia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
6 thg 1, 2022
Sự quan sát
Bolivia
22 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
2 thg 2, 2022
Sự quan sát
Bolivia
28 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
28 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
19 thg 3, 2022
Sự quan sát
Bolivia
20 thg 3, 2022
Mùa
Bolivia
23 thg 3, 2022
Sự quan sát
Bolivia
12 thg 4, 2022
Sự quan sát
Bolivia
14 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Bolivia
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Bolivia
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
2 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
2 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
27 thg 5, 2022
Sự quan sát
Bolivia
16 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
21 thg 6, 2022
Mùa
Bolivia
21 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
6 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
17 thg 8, 2022
Sự quan sát
Bolivia
22 thg 9, 2022
Mùa
Bolivia
12 thg 10, 2022
Sự quan sát
Bolivia
2 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Bolivia
21 thg 12, 2022
Mùa
Bolivia
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Bolivia
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Bolivia