วันหยุดในปาเลาในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปาเลาปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในปาเลาในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
15 มี.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
ปาเลา
5 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
1 มิ.ย. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
ปาเลา
9 ก.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
6 ก.ย. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
23 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
ปาเลา
1 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
24 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
25 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
25 พ.ย. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
26 พ.ย. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
22 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
ปาเลา
24 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา
31 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปาเลา