วันหยุดในปาเลาในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปาเลาปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในปาเลาในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
15 มี.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
21 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ปาเลา
5 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
1 มิ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ปาเลา
8 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
9 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
5 ก.ย. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ปาเลา
30 ก.ย. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
1 ต.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
24 ต.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
24 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
25 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ปาเลา
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ปาเลา