เทศกาลShavuotในปี 2024 ทั่วโลก


Shavuotที่กำลังจะมาถึงในโลกในปี 2024วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
12 มิ.ย. 2024
วันหยุดของชาวยิว
12 มิ.ย. 2024
วันหยุดของชาวยิว
12 มิ.ย. 2024
วันหยุดประจำชาติ,ฮีบรู
12 มิ.ย. 2024
วันหยุดของชาวยิว
12 มิ.ย. 2024
วันหยุดของชาวยิว