2024 yilda Shavuot butun dunyoda


Shavuot 2024 yilda dunyoda yaqinlashadigan bayram kunlariSana
Sarlavha
Turi
Mamlakat
12-iyn, 2024
Yahudiylarning bayrami
12-iyn, 2024
Yahudiylarning bayrami
12-iyn, 2024
Milliy bayram,Ibroniycha
12-iyn, 2024
Yahudiylarning bayrami
12-iyn, 2024
Yahudiylarning bayrami