ปฏิทินออร์โธดอกซ์ปี 2021


2021
ปี
ปฏิทินออร์โธดอกซ์มี 11 วันหยุดและวันหยุดในปี 2021


จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดออร์โธดอกซ์และวันหยุดสุดสัปดาห์ในปี 20217 ม.ค. 2021 วันคริสต์มาสออร์โธดอกซ์
8 ม.ค. 2021 วันหยุดวันคริสต์มาสออร์โธดอกซ์
14 ม.ค. 2021 ปีใหม่ออร์โธดอกซ์
30 เม.ย. 2021 ออร์โธดอกซ์วันศุกร์ที่ดี
1 พ.ค. 2021 ออร์โธดอกซ์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
2 พ.ค. 2021 ออร์โธดอกซ์อีสเตอร์
3 พ.ค. 2021 ออร์โธดอกซ์อีสเตอร์วันจันทร์
10 มิ.ย. 2021 วันขึ้นสวรรค์ออร์โธดอกซ์
20 มิ.ย. 2021 Orthodox Pentecost
21 มิ.ย. 2021 ออร์โธดอกซ์เพนเทคอสต์วันจันทร์
19 ธ.ค. 2021 วันเซนต์นิโคลัส