ปฏิทินของชาวยิวในปี 2024


2024
ปี
ปฏิทินของชาวยิวมี 46 วันหยุดและวันหยุดในปี 2024


จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดของชาวยิวและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปี 202425 ม.ค. 2024 คุณ Bishwat
21 มี.ค. 2024 รวดเร็วของเอสเธอร์
23 มี.ค. 2024 ปุริมอีฟ
24 มี.ค. 2024 ปุริม
22 เม.ย. 2024 วันเทศกาลปัสกา
23 เม.ย. 2024 วันแรกของเทศกาลปัสกา
24 เม.ย. 2024 ปัสกา (วันที่ 2)
25 เม.ย. 2024 ปัสกา (วันที่ 3)
26 เม.ย. 2024 ปัสกา (วันที่ 4)
27 เม.ย. 2024 ปัสกา (วันที่ 5)
28 เม.ย. 2024 ปัสกา (วันที่ 6)
29 เม.ย. 2024 ปัสกา (วันที่ 7)
30 เม.ย. 2024 วันสุดท้ายของเทศกาลปัสกา
5 พ.ค. 2024 ยมฮะโชอาห์
6 พ.ค. 2024 ยมฮะโชอาห์
13 พ.ค. 2024 ยมฮาซิคารอน
14 พ.ค. 2024 ในวันที่คุณจะพ่ายแพ้
26 พ.ค. 2024 Lag BaOmer
5 มิ.ย. 2024 วันเยรูซาเล็ม
11 มิ.ย. 2024 Shavuot Eve
12 มิ.ย. 2024 Shavuot
23 ก.ค. 2024 วันที่ 17 ของทัมมุซ
12 ส.ค. 2024 Tisha B'Av Eve
13 ส.ค. 2024 Tisha B'Av
2 ต.ค. 2024 Rosh Hashana Eve
3 ต.ค. 2024 Rosh Hashanah
4 ต.ค. 2024 วันที่สองของ Rosh Hashana
6 ต.ค. 2024 Gedaliah รวดเร็ว
11 ต.ค. 2024 ถือศีลอีฟ
12 ต.ค. 2024 ถือศีล
16 ต.ค. 2024 สุขโคตรอีฟ
17 ต.ค. 2024 สุขโคตร (วันที่ 1)
18 ต.ค. 2024 สุขโคตร (วันที่ 2)
19 ต.ค. 2024 สุขโคตร (วันที่ 3)
20 ต.ค. 2024 สุขโคตร (วันที่ 4)
21 ต.ค. 2024 สุขโคตร (วันที่ 5)
22 ต.ค. 2024 สุขโคตร (วันที่ 6)
23 ต.ค. 2024 สุขโคตร (วันที่ 7)
24 ต.ค. 2024 ซิมชัตโตราห์
25 ต.ค. 2024 ซิมชัตโตราห์
26 ธ.ค. 2024 วันแรกของ Hanukkah
27 ธ.ค. 2024 Hanukkah (วันที่ 2)
28 ธ.ค. 2024 Hanukkah (วันที่ 3)
29 ธ.ค. 2024 Hanukkah (วันที่ 4)
30 ธ.ค. 2024 Hanukkah (วันที่ 5)
31 ธ.ค. 2024 Hanukkah (วันที่ 6)