ปฏิทินคาทอลิกปี 2024


2024
ปี
ปฏิทินคาทอลิกมี 32 วันหยุดและวันหยุดในปี 2024


จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดคาทอลิกและวันหยุดสุดสัปดาห์ปี 20246 ม.ค. 2024 ศักดิ์สิทธิ์
12 ก.พ. 2024 Shrove Monday
13 ก.พ. 2024 คาร์นิวัล
14 ก.พ. 2024 เถ้าวันพุธ
1 มี.ค. 2024 วันเซนต์เดวิด
17 มี.ค. 2024 วันเซนต์แพททริค
24 มี.ค. 2024 ปาล์มซันเดย์
28 มี.ค. 2024 Maundy วันพฤหัสบดี
29 มี.ค. 2024 วันศุกร์ที่ดี
30 มี.ค. 2024 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
31 มี.ค. 2024 วันอาทิตย์อีสเตอร์
1 เม.ย. 2024 วันจันทร์อีสเตอร์
9 พ.ค. 2024 วันขึ้นสวรรค์
19 พ.ค. 2024 วันอาทิตย์
20 พ.ค. 2024 วันจันทร์
26 พ.ค. 2024 ทรินิตี้วันอาทิตย์
30 พ.ค. 2024 ร่างกายของพระคริสต์
15 ส.ค. 2024 อัสสัมชัญของมารีย์
4 ต.ค. 2024 งานเลี้ยงของเซนต์ฟรานซิสแห่งอัสซีซี
1 พ.ย. 2024 วันนักบุญทั้งหมด
2 พ.ย. 2024 วันแห่งวิญญาณทั้งหมด
11 พ.ย. 2024 วันเซนต์มาร์ติน
20 พ.ย. 2024 วันสำนึกผิด
1 ธ.ค. 2024 จุติครั้งแรกวันอาทิตย์
6 ธ.ค. 2024 วันนักบุญนิโคลัส
8 ธ.ค. 2024 งานเลี้ยงสมโภช
12 ธ.ค. 2024 งานเลี้ยงของพระแม่แห่งกวาเดอลูป
15 ธ.ค. 2024 จุติวันอาทิตย์ที่สาม
22 ธ.ค. 2024 จุติวันอาทิตย์ที่สี่
24 ธ.ค. 2024 คริสต์มาสอีฟ
25 ธ.ค. 2024 วันคริสมาสต์
26 ธ.ค. 2024 วันชกมวย