Lễ tạ ơn vào năm 2022 trên khắp thế giới


Lễ tạ ơn ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
25 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung