วันหยุดในลักเซมเบิร์กในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในลักเซมเบิร์กปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในลักเซมเบิร์กในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ลักเซมเบิร์ก
15 เม.ย. 2022
วันหยุดธนาคาร
ลักเซมเบิร์ก
17 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
ลักเซมเบิร์ก
18 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
9 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
26 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
5 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
ลักเซมเบิร์ก
6 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ลักเซมเบิร์ก
23 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
15 ส.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ลักเซมเบิร์ก
1 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ลักเซมเบิร์ก
24 ธ.ค. 2022
วันหยุดธนาคารครึ่งวัน
ลักเซมเบิร์ก
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ลักเซมเบิร์ก
31 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
ลักเซมเบิร์ก