Các ngày lễ ở Luxembourg vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Luxembourg cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Luxembourg vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
20 thg 3, 2022
Mùa
Luxembourg
15 thg 4, 2022
Ngày lễ ngân hàng
Luxembourg
17 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Luxembourg
18 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
9 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
26 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
5 thg 6, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Luxembourg
6 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
21 thg 6, 2022
Mùa
Luxembourg
23 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
15 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
23 thg 9, 2022
Mùa
Luxembourg
1 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
21 thg 12, 2022
Mùa
Luxembourg
24 thg 12, 2022
Nửa ngày nghỉ lễ Ngân hàng
Luxembourg
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Luxembourg
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Luxembourg