วันหยุดในแทนซาเนียในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในแทนซาเนียปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในแทนซาเนียในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
12 ม.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
แทนซาเนีย
2 เม.ย. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
4 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
แทนซาเนีย
5 เม.ย. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
7 เม.ย. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
26 เม.ย. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
1 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
9 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
แทนซาเนีย
13 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
แทนซาเนีย
7 ก.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
20 ก.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
8 ส.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
แทนซาเนีย
14 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
19 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
9 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
แทนซาเนีย
24 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
แทนซาเนีย
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย
26 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
แทนซาเนีย